Діагностика психопатологій

Сучасна діагностика псіхопатології базується на Наступний методиках:


Збір анамнезу або обстеження - послідовний опитування клієнта / пацієнта або інших осіб за певним алгоритмом з метою виявлення основних психопатологічних симптомів для подальшої постановки первинного діагнозу.
Психічний статус - оцінка стану «adoculus», т. Е. Спостерігається. Завдання оцінки психічного статусу полягає в фіксації, об'єктивізації суб'єктивних психічних феноменів опитуваного і виявленні невідповідностей заявляється і спостережуваного - т.н.інконгруентності.
Опитувальники, тести, шкали
Інструментальні методи дослідження
Лабораторні методи дослідження